Paul Glazier

Nana Mouskouri als kunstobject? Kunstenaar, fotograaf, muziekmaker Paul Glazier (1965) maakte een performance met elpees van ‘International’ van Nana Moukouri. Hij fotografeerde 40 jaar lang de eilandbewoners van Vatersay en bracht daarover een boek uit....

Van Atelier naar Sociëteit

Van Atelier naar Sociëteit Paul Glazier in Arti Kunstenaarssociëteit Arti & Amicitiae zit al sinds 1839 aan het Rokin in Amsterdam. Kunstenaars kunnen er lid worden en tentoonstellingen organiseren. Paul Glazier, die in aflevering 4 van de podcast te horen was, is...

Jan Ponstijn

Zelfgebouwd atelier Waarom wordt Bergen een kunstenaarsdorp genoemd? Omdat er voor de Tweede Wereldoorlog veel kunstenaars woonden en werkten. Zo ook de kunstenaar Jan Ponstijn (1883-1970), die er zijn eigen atelier bouwde. Eerst om er alleen te werken, maar later...

Wim Wandel

Een verdwenen atelier Vormgever Wim Wandel (1930-2005) had zijn studio op het Rokin in Amsterdam. In de oorlog woonde en werkte daar de Duitse kunstenaar Max Beckmann. Dat is wat Hester Wandel weet over haar oom die graficus en typograaf was. In deze podcast haalt ze...

Hedwig Smulders

De natuur als atelier Beeldhouwer en tekenaar Hedwig Smulders (1962) uit Den Haag wil de verbintenis tussen mens en natuur herstellen. De natuur is haar belangrijkste inspiratiebron. Ze gebruikt het voor haar ontwerpen, als materiaal en ze geeft de natuur ook weer de...