De natuur als atelier

Beeldhouwer en tekenaar Hedwig Smulders (1962) uit Den Haag wil de verbintenis tussen mens en natuur herstellen. De natuur is haar belangrijkste inspiratiebron. Ze gebruikt het voor haar ontwerpen, als materiaal en ze geeft de natuur ook weer de ruimte. In haar tuin, waar ze buiten hakt in steen, heeft voorheen het atelier van een andere beeldhouwer gestaan.

Maar met dat hakken en schaven moet ze wel oppassen want ze is ook altvioliste. Voor het Mariskwartet, dat ze met haar man Frank de Gee heeft opgericht, is speciale muziek gemaakt die ze tijdens tentoonstellingen laat horen.

Met dank aan: Hedwig Smulders, Frank de Gee, Bertie van Keulen

Muziek: Paul Glazier en Dominy Clements, ‘Memo 3’ (2016), Maris Kwartet