Zelfgebouwd atelier

Waarom wordt Bergen een kunstenaarsdorp genoemd? Omdat er voor de Tweede Wereldoorlog veel kunstenaars woonden en werkten. Zo ook de kunstenaar Jan Ponstijn (1883-1970), die er zijn eigen atelier bouwde. Eerst om er alleen te werken, maar later ging hij er wonen met zijn gezin. Zijn vrienden Leo Gestel en Gerrit van Blaaderen, schilders van de Bergense school, kwamen geregeld over de vloer.

Het Rijksmuseum is de rode draad in Ponstijns leven. Hij kreeg er les op de Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers in een van de torens, bewonderde er de vele kunstwerken en zijn kleindochter ging er zelfs werken. Jet Baruch (1946) was veertig jaar conservator van de afdeling Nederlandse geschiedenis in het Rijksmuseum. Zij heeft ervoor gezorgd dat een deel van zijn etsen en fotoalbums daar zijn ondergebracht. Zo is de cirkel weer rond.

Oud-collega en geregeld gaste in het tuinhuis, Eveline Sint Nicolaas, neemt Hester Wandel mee naar Bergen. Daar loopt ze met Jet rond in het atelier dat inmiddels een rijksmonument is. Alles is ontworpen door Jan Ponstijn, die vele technieken beheerste en altijd bezig was. Hester en Eveline krijgen allebei een opdracht mee van Jet. U hoort het in deze podcast.

Met dank aan: Jet Baruch en Eveline Sint Nicolaas